Roháčova stezka 2019
Online předregistrace byly otevřeny
od 1. 7. 2019 do 4. 10. 2019.